Dlaczego blog? Ponieważ blog pozwala nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim prowadzenie dyskusji. Mam nadzieję, że moje wpisy zachęcą czytelników do dzielenia się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na problemy drogowe.

Chciałbym, aby blog był platformą wymiany myśli na temat inwestycji drogowych, przepisów prawa drogowego i wszelkich absurdów jakie na tym tle wyłaniają się każdego dnia. Być może dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda się wypracować rozsądne propozycje dla zarządców dróg, jak i dla ustawodawcy.

Dlaczego o drogach? Ponieważ specjalizuję się w tej dziedzinie prawa i ta dziedzina jest moją zawodową pasją. Od początku swojej działalności prawniczej doradzam wykonawcom robót budowlanych i zarządcom dróg. Każdego dnia spotykam się  problemami inwestorów, wykonawców i uczestników ruchu. Liczę, że doświadczenie zdobyte przez ostatnie lata, pozwoli mi opisać sprawy z praktycznego punktu widzenia.

Co będzie na blogu? Najwięcej informacji dotyczyć będzie przepisów prawa dróg publicznych i prawa o ruchu drogowym. Skupię się również na procesie budowy dróg oraz sporach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Nie zabraknie też wpisów o reklamach w pasie drogowym i zjazdach z dróg publicznych. Ważne dla mnie jest także planowanie przebiegu dróg i organizowanie ruchu, dlatego często na tapecie pojawiać będą się plany zagospodarowania przestrzennego i znaki drogowe. Postaram się także opisać sposób dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone w wypadkach drogowych.

Stopniowo będę tworzył na blogu bazę informacji z zakresu prawa drogowego, co pozwoli na przejrzyste przedstawienie podstawowych zagadnień oraz zebranie w jednym miejscu orzeczeń sądowych i stanowisk doktryny, które mają wpływ na praktykę całej branży drogowej.