Z jaką chwilą następuje zmiana kategorii drogi?

Jeszcze przed wakacjami Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu w Żywcu w przedmiocie pozbawienia odcinka drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej. Rada Powiatu w Żywcu przedmiotową uchwałą z dnia 24 października 2016 r.: w § 1 ust. 1 … Continued