W jakiej odległości od drogi można zbudować dom lub postawić reklamę?

wpis w: drogi publiczne | 5

Ustawa o drogach publicznych stanowi, że obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni wynoszącej co najmniej:

Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy
1 autostrada 30 m 50 m
2 droga ekspresowa 20 m 40 m
3 droga krajowa 10 m 25 m
4 droga wojewódzka i powiatowa 8 m 20 m
5 droga gminna 6 m 15 m

Co to jest teren zabudowy?

Pojęcie „teren zabudowy”, którym ustawodawca posłużył się w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zdefiniowane zostało w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i odnosi się ono zarówno do obszarów, które są już zagospodarowane, ale także takich, które dopiero są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zagospodarowania o cechach miejskich.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze publicznej, która nie jest autostradą ani drogą ekspresową, może nastąpić w odległości mniejszej niż wskazana powyżej. W takim przypadku przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę lub przed zgłoszeniem budowy (wykonywania robót budowlanych), konieczne jest uzyskanie zgody zarządcy drogi.

Zarządca powinien wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu w mniejszej odległości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako wyrażenie zgody przez zarządcę (tzw. milcząca zgoda).

Zarządca nie może wyrazić zgody na zastosowanie mniejszej odległości przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy (art. 43 ust. 3 udp)

Ważna nowelizacja ustawy

Od 11 września 2015 r. wskazane powyżej minimalne odległości regulujące wznoszenie obiektów budowlanych znajdować będą zastosowanie także do niebędących obiektami budowlanymi reklam umieszczonych przy drogach poza obszarem zabudowanym.

Share

5 Responses

 1. Tomasz

  Witam.
  Rozumiem fakt, że budynek musi być usytuowany w odległości w zależności od kategorii drogi oraz jej lokalizacji. Pytanie, czy działa to też odwrotnie, tzn. gdy budynek już istnieje, a droga wewnętrzna, która nie musi spełniać żadnych z klas (D,L,Z itp.) Uchwałą Miasta nagle staje się drogą publiczną, a odległość miedzy jezdnią wynosi 0m? Także budując nową drogę czy taki warunek musi zaistnieć?

  • Marcin Rams

   Witam Panie Tomaszu. Wskazany art. 43 udp nie reguluje sytuacji odwrotnej, tj. lokalizowania drogi względem istniejących obiektów. Jeżeli chodzi o zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg publicznych, to warto zwrócić uwagę, że droga publiczna powinna znajdować się w wydzielonym pasie drogowym. Zgodnie z art. 34 udp odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Właścicielem nieruchomości położonych w pasie drogowym może być tylko Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Tym samym przed zaliczeniem drogi wewnętrznej do kategorii dróg publicznych gmina powinna nabyć na własność odpowiedni teren pod pas drogowy. Pozdrawiam Marcin Rams

   • Tomasz

    Dziękuję za odpowiedz.
    Mam jeszcze jeden problem, ale czy mogę wysłać zapytanie emailowo? Odpowiedz pewnie będzie krótka, ale opis długi i jest to nie na temat tego artykułu. Będzie miło jeśli temat poruszy Pan też na blogu i wielu ludziom to się przyda. Wg mnie wielu Zarządców Dróg nie rozumie jednego faktu, a ja go nie umiem wyjaśnić.
    Pozdrawiam Tomasz M.

    • Marcin Rams

     Panie Tomaszu, proszę przesłać wiadomość. Postaram się pomóc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam MR

 2. Roman0752

  Nareszcie jest Pan pierwszym prawnikiem który wyjaśnia tę kwestię zgodnie z prawem , inni prawni piszą BZDURY wprowadzając zainteresowanych w bład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *