Kto zarządza skrzyżowaniem?

W materiale przygotowanym ostatnio dla jednej z ogólnopolskich telewizji analizowałem kwestię podmiotu odpowiedzialnego za stan techniczny skrzyżowania dróg publicznych. Warto ten temat przybliżyć na blogu. Podstawową regulację zawiera art. 25 ustawy o drogach publicznych: Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg … Continued

Przeniesienie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Zmieniając przepisy ustawy „o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” ustawodawca dodał do ustawy o drogach publicznych art. 40e, o następującej treści: Organ, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, przenosi, w drodze … Continued