Kto może uzyskać zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu?

wpis w: drogi publiczne | 5

Zasadą jest, że budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi. Podmioty te uprawnione są do złożenia wniosku o wydanie przez zarządcę drogi zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę (art. 29 udp).

Kto może złożyć wniosek w przypadku współwłasności nieruchomości?

Praktyka zarządców dróg w tym zakresie jest różna. Część przyjmuje, że złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu należy do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną. W takim przypadku zarządcy wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przyległej (ewentualnie upoważnienia sądu).

Z kolei pozostała część zarządców traktuje złożenie wniosku jako czynność należącą do zakresu zwykłego zarządu rzeczą wspólną. Zgodnie z kodeksem cywilnym do dokonania takiej czynności wystarczająca jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania danej czynności (art. 201 kc).

Zważając na cel i skutki uzyskania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu, w mojej ocenie do obrony jest stanowisko, że złożenie przedmiotowego wniosku można zaliczyć do czynności zwykłego zarządu.

Share

5 Responses

 1. Małgorzata

  Czy przyszły właściciel nieruchomości może uzyskać decyzję na lokalizację zjazdu jeśli jest zawarta przed notariuszem przedwstępna umowa sprzedaży oraz udzielone pełnomocnictwo obecnego właściciela do dysponowania nieruchomością?

  • Marcin Rams

   Witam Pani Małgorzato. Jeśli dysponuje pani pełnomocnictwem od obecnego właściciela (w tym upoważniającym do występowania przed organami administracji publicznej), to nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pani jako pełnomocnik wystąpiła do zarządcy drogi z wnioskiem o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu. Decyzja zostanie wydana na rzecz obecnego właściciela, co nie będzie jednak uniemożliwiało wykonania zjazdu przez Panią jako pełnomocnika (w zależności od treści pełnomocnictwa). Jeżeli do sprzedaży nieruchomości dojdzie już po wszczęciu postępowania administracyjnego, ale przed jego ostatecznym zakończeniem, to decyzja w przedmiocie lokalizacji zjazdu zostanie wydana na Pani rzecz (jako adresata decyzji). Pozdrawiam MR

 2. Bronislawa

  Panie Marcinie, prosze o porade – czy gmina miala prawo przeprowadzenia modernizacji drogi podrzednej wzdloz mojej dzialki budowlanej bez wczesniejszego porozumienia sie ze mna w przypadku gdzie droga ta zostala zostala poszerzona kosztem tylko i wylacznie przywlaszczenia przez gmine duzego skrawka ziemi z mojej dzialki? Z drugiej strony tej drogi rowniez jest dzialka ktora zostala nienaruszona podczas modernizacji tejze drogi.
  Zgory dziekuje za pomoc.

  • Marcin Rams

   Pani Bronisławo. Bez znajomości szczegółów sprawy trudno wskazać czy działanie gminy było prawidłowe i zaproponować najlepsze rozwiązanie. Co do zasady można przyjąć, że gmina bez pani zgody nie powinna realizować prac budowlanych na pani nieruchomości. Może być jednak tak, że gmina skorzystała ze specustawy drogowej i doprowadziła do nabycia cześci pani nieruchomości. Pozdrawiam MR

 3. Bronislawa

  Panie Marcinie dziekuje za pomocna porade. Prosze o porade czym mogla kierowac sie gmina aby skorzystac ze specustawy drogowej skoro nie powiadomiono mnie pisemnie o planach podjecia inwestycji kosztem mojej posiadlosci ktora prawnie figoruje na moje nazwisko co potwierdzaja mapy geodezyjne gminy i dokumentacja ktora posiadam.`Czy powinnam wystapic do wladz gminnych o odszkodowanie za czesc mojej dzialki ktorej kosztem zostala poszerzona droga? Zgory dziekuje. B

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *