Przeniesienie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Zmieniając przepisy ustawy „o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ustawodawca dodał do ustawy o drogach publicznych art. 40e, o następującej treści:

Organ, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, przenosi, w drodze decyzji, na rzecz podmiotu będącego nabywcą tej infrastruktury, na jego wniosek, prawa i obowiązki wynikające z tego zezwolenia.

Wprowadzona została tym samym możliwość prostego przeniesienia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydanego w celach związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną na podmiot będący nabywcą tej infrastruktury.

Decyzję administracyjną o przeniesieniu zezwolenia wydaje organ, który wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Decyzja wydawana jest na wniosek nabywcy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wskazany przepis obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wcześniej zarządcy w większości przypadków wygaszali na podstawie art. 162 § 1 k.p.a. decyzję wydaną na rzecz zbywcy (sprzedawcy) infrastruktury telekomunikacyjnej i wydawali nową decyzję na rzecz nabywcy (nowego właściciela) tej infrastruktury.

Share

5 Responses

 1. adacho

  witam serdecznie,
  Czy wg Pana taką samą zasadą w myśl 162 § 1 k.p.a. art. należny wygaszać decyzje np. jeśli zmienił się właściciel urządzeń wbudowanych w pasie drogowym, czy tez można uchylać decyzję na podstawie 154 lub 155 k.p.a. na „starego właściciela” i wydać nową decyzją na „nowego właściciela” po uprzednim wszczęciu postępowania administracyjnego.
  Pozdrawiam

  • Marcin Rams

   Po sprzedaży (zbyciu) urządzenia uchylenie decyzji za zgodą strony na podstawie art. 155 kpa wydaje się wątpliwe. W mojej ocenie zastosowanie powinien znaleźć art. 162 § 1 kpa. W doktrynie podnosi się, że decyzja z art. 162 kpa jest decyzją deklaratoryjną, która wywołuje skutki prawne ex tunc, czyli od dnia, w którym decyzja stała się bezprzedmiotowa (nastąpiło zbycie urządzenia).
   Pozdrawiam

   • adacho

    Czyli rozumiem, że w przypadku art. 162 kpa nie jest wymagane wszczęcie w myśl art. 61 § 4 i zakończenie postępowania administracyjnego art. 10 § 1 kpa. A co z nabywcą urządzenia, kiedy ma złożyć stosowany wniosek o umieszczenie – równocześnie z wnioskiem „starego właściciela” o zbyciu nieruchomości.

    • Marcin Rams

     Wydanie decyzji z art. 162 kpa powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem zwykłego postępowania administracyjnego. Wniosek można złożyć z chwilą nabycia urządzenia. Wniosek nabywcy o wydanie zezwolenia z art. 40 udp zawiera w sobie informację dla zarządcy, że bezprzedmiotowa stała się dotychczasowa decyzja dotycząca danego urządzenia.

 2. Tomasz

  Dzień dobry. A w przypadku zmiany właściciela przyłącza wodociągowego na dwóch właścicieli (deweloper sprzedał mieszkanie i teraz część kosztów chce przenieść na właściciela mieszkania), którego wymiar to 0,8 m2 to na każdego z nich przypada 0,4 m2 a urząd zaokrągla obydwóm (2 osobne decyzje na każdego) do 1m2 i płaci w zasadzie więcej. Czy jest to prawidłowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *