Czy każda droga to ulica?

Ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie ulicy jako „drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe”. W rozumieniu ustawy nie każda droga jest więc ulicą. O tym czy dana droga jest ulicą decyduje jej położenie.

Teren zabudowy

Pojęcie „terenu zabudowy” nie zostało zdefiniowane w ustawie o drogach publicznych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z „obszarem zabudowanym w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym, to jest z obszarem oznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi (znak D-42 i D-43).

Przez teren zabudowy rozumie się teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej. Natomiast teren przeznaczony do zabudowy to obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Za teren przeznaczony do zabudowy należy uznać także obszar przeznaczony pod zabudowę o cechach miejskich w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja WZ) lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Definicję terenu zabudowy wprowadza § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawodawca używa pojęcia „teren zabudowy” także w art. 43 ust. 1 udp (szerzej we wpisie: w jakiej odległości od drogi można zbudować dom lub postawić reklamę).

Ustawowe rozumienie pojęcia „ulica” zbliżone jest zatem do jego powszechnego rozumienia, czyli do „drogi położonej w mieście”.

Share

2 Responses

 1. Aleksander

  Witam
  Zakładam firmę kateringową i będę obsługiwał restauracje znajdujące sie w strefie B w centrum Krakowa. Po wizycie z Zikit „jestem pod ścianą” Oznajmiono mi że nie ma możliwosci wjazdu w strefę B poza okresl. godzinami dla dostawców. To oczywiście uniemożliwia mi odbieranie na bieżąco posiłków z restauracji. Gdy pokazałem Pani w urzędzie zdjęcie zezwolenia Zikit na okaziciela na wjazd w strefę B, które widziałem w konkurencyjnej firmie kateringowej to zostałem wyraznie zaatakowany prze nią że nie ładnie donosić. Fakty są takie : wyraznie zaznaczono że nie ma możliwości dostania zezwolenia na firme jakąkolwiek, ale pokazując ze inna firma ma taka mozliwosc i zezwolenie to trafiłem na opór oraz brak odpowiedzi na jakiej podstawie ta firma ma to zezwolenie. Bardzo proszę o jakies podpowiedzi jak to działa
  Pozdrawiam Aleksander

  • Marcin Rams

   Panie Aleksandrze, na początek sugeruję zwrócić się do ZIKIT z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to ile podmiotów posiada obecnie zezwolenie na okaziciela na wjazd do strefy B. Wniosek można wysłać mailem na oficjalny adres ZIKIT o treści: „Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci…”. Na udzielenie odpowiedzi ZIKIT będzie miał 14 dni (powinien odpowiedzieć niezwłocznie). Kolejny wniosek o wydanie zezwolenia proszę obszerniej uzasadnić oraz załączyć odpowiedź ZIKIT. Pozdrawiam MR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *