Czy każda droga to ulica?

Ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie ulicy jako „drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe”. W rozumieniu ustawy nie każda droga jest więc ulicą. O tym czy dana droga jest ulicą decyduje jej położenie.

Teren zabudowy

Pojęcie „terenu zabudowy” nie zostało zdefiniowane w ustawie o drogach publicznych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z „obszarem zabudowanym w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym, to jest z obszarem oznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi (znak D-42 i D-43).

Przez teren zabudowy rozumie się teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej. Natomiast teren przeznaczony do zabudowy to obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Za teren przeznaczony do zabudowy należy uznać także obszar przeznaczony pod zabudowę o cechach miejskich w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja WZ) lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Definicję terenu zabudowy wprowadza § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawodawca używa pojęcia „teren zabudowy” także w art. 43 ust. 1 udp (szerzej we wpisie: w jakiej odległości od drogi można zbudować dom lub postawić reklamę).

Ustawowe rozumienie pojęcia „ulica” zbliżone jest zatem do jego powszechnego rozumienia, czyli do „drogi położonej w mieście”.

Share

2 Responses

 1. Aleksander

  Witam
  Zakładam firmę kateringową i będę obsługiwał restauracje znajdujące sie w strefie B w centrum Krakowa. Po wizycie z Zikit „jestem pod ścianą” Oznajmiono mi że nie ma możliwosci wjazdu w strefę B poza okresl. godzinami dla dostawców. To oczywiście uniemożliwia mi odbieranie na bieżąco posiłków z restauracji. Gdy pokazałem Pani w urzędzie zdjęcie zezwolenia Zikit na okaziciela na wjazd w strefę B, które widziałem w konkurencyjnej firmie kateringowej to zostałem wyraznie zaatakowany prze nią że nie ładnie donosić. Fakty są takie : wyraznie zaznaczono że nie ma możliwości dostania zezwolenia na firme jakąkolwiek, ale pokazując ze inna firma ma taka mozliwosc i zezwolenie to trafiłem na opór oraz brak odpowiedzi na jakiej podstawie ta firma ma to zezwolenie. Bardzo proszę o jakies podpowiedzi jak to działa
  Pozdrawiam Aleksander

  • Marcin Rams

   Panie Aleksandrze, na początek sugeruję zwrócić się do ZIKIT z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to ile podmiotów posiada obecnie zezwolenie na okaziciela na wjazd do strefy B. Wniosek można wysłać mailem na oficjalny adres ZIKIT o treści: „Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci…”. Na udzielenie odpowiedzi ZIKIT będzie miał 14 dni (powinien odpowiedzieć niezwłocznie). Kolejny wniosek o wydanie zezwolenia proszę obszerniej uzasadnić oraz załączyć odpowiedź ZIKIT. Pozdrawiam MR

Pozostaw odpowiedź Aleksander Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *